zpět na seznam skladeb

str. 31 Zvony v Heidelbergu

Tipy k nácviku

Prozkoumej hmaty všech typů kvint na klavíru („bílé, černé a černobílé“) a improvizovat melodie různým způsobem doškálné.


Originál v PDF ke stažení

Zakresli si fráze – kde je impuls – vrchol - uvolnění? Když si vyznačíš v notách vrcholy šipkou, snáz dokážeš rozprostřít frázi v čase.

Jaký je zde puls? Je v celé skladbě stejný? Půlové nebo čtvrťové?
I když by z not mohl vypadat střední díl na puls čtvrtek, jsou to i zde půlky (udržované v levé ruce), jen melodie je hybnější.

Co posloucháš při hře akordů – sekundy, kvarty, kvinty? Prozkoumej, co v danou chvíli nejvíc rozezní klavír při využití co nejméně síly, nahraď sílu vyvažováním úhozu jednotlivých tónů.

Můžeš také experimentovat s vynecháváním a přidáváním sekund.


Originál v PDF ke stažení

Pro inspiraci:

https://youtu.be/h2S_6fQTu3k