zpět na seznam skladeb

str. 5 Třetí malý smutek

Tipy k nácviku

Vezmi si pastelku a vybarvi si takty, na které se hodí slabiky
TAKA TAKA TAKA TAKITA

jinou pastelkou vybarvi
TA . KI . TA .

další
TA . KA . DE . MI .

další
TA . DI . GI. NA . TOM .

další na
TAKA TAKA TAKITA

a další na
TA . KA .

Ještě než se pustíš do hraní, nauč se celou skladbu plynule ťukat rukama na stehna (přesně PR a LR tak, jak budou hrát) s recitováním slabik NAHLAS.

Zkusíš ke každému rytmickému modelu napsat, jak dlouhá nota je jedna slabika?
Máš na vybranou osminku, čtvrtku a půlku.