zpět na seznam skladeb

str. 29 Sekat latinu

Tipy k nácviku

V latinsko-amerických rytmech se vnímají zároveň dvě roviny pulsu – osminy a nad nimi buď čtvrtky, nebo půlky, podle rychlosti a pokročilosti hráče. I když ve skladbě není sled osmin, je dobré od nich začít:

vyťukej si následující základní rytmus dvojtaktí, říkej si k tomu slabiky
TA . KA . DE . MI . TA . KA . DŽU . NA .

dvojtaktí upravíme podle naší skladby

zvýrazníme čárky pro PR - ťukej je silně, a LR naopak skoro neslyšně. Opakuj model hodněkrát za sebou, dokud nezačneš slyšet rytmus PR samostatně.

Zkus si vyťukat rytmus prvního dvojtaktí oběma dohromady

Pro inspiraci: