zpět na seznam skladeb

str. 32 Pravásama

Tipy k nácviku

Na rozdíl od Středověkého tance levorukých se Pravásama odvíjí v dlouhých, nepravidelných frázích.

Jaký takt skladatel určil? Kde jsou taktové čáry?

V této skladbě je aktivní jen klidný povlovný puls čtvrtek, takt ne.

LR chvíli vyťukávej puls čtvrtek v určeném tempu a pak se přidej PR
s horním (pohyblivějším) hlasem.

Vyposlouchávej celé fráze, u každé si postupně najdi vrchol – spíš
ve smyslu energie než hlasitosti. Snaž se dosáhnout co největší plynulosti.

Teprve pak přidej druhý hlas - nejdřív LR, pak vše jak je psáno.

Pro inspiraci: