zpět na seznam skladeb

str. 2 Počítání na prstech

Tipy k nácviku

Zakresli si použitou polohu ruky do klaviatury (jedna už je hotová) – např.

g-gis-a-ais-h

e-fis-gis-ais-c

es-ges-as-b-des

hledej si další vlastní
a k těm, které tě nějak zaujaly, si namaluj / napiš, čím jsou zvláštní, ať je už vždycky poznáš. Pravá a levá ruka se mohou křížit nebo dokonce překrývat, třeba takto: