zpět

O indických slabikách

Evropská kultura hodně spoléhá na zápis a vysvětlování. Jinakosti vznikly proto, aby i začátečník vstoupil do světa zajímavých rytmů - přes zvuk a pohyb, noty jsou jen oporou. Stačí několik prastarých kombinací slabik, zprvu možná exotických, ale tisíciletími tak vytříbených, aby se daly vyslovovat i velmi rychle
a stále zřetelně.

TA-KA / TA-KI-TA / TA-KA-DE-MI / DE-VA-NA-GI-RI nebo TA-DI-GI-NA-TOM a kombinace na osm: TA-KA-DE-MI TA-KA-DŽU-NA

Stejně jako při běžném počítání mají tato „slova“ dvě hlavní role: udržet pravidelný puls a zajistit orientaci. Snáz se s nimi ale vytvářejí rytmická cvičení
v duu (učitel-žák, dítě-dítě) nebo i ve skupinách a vedou k mnohem bezprostřednějšímu projevu.

Další inspirace viz Giger, Peter. Die Kunst des Rhythmus. Schott, 2009, s. 106nn.

V Indii má tradici výuka rytmu formou konnakolu. Tento způsob přejímají dnes i školy mimo Indii, tímto výcvikem prošlo mnoho interpretů jazzové, rockové i vážné hudby.

Podívejte se: