zpět na seznam skladeb

str. 22 Hudba k filmu

Tipy k nácviku

Jaké akordy se v doprovodu objevují?
Jaké tóny mají společné?
Vybarvi si v PR akordické tóny v každém taktu (ty, co se shodují s doprovodem) a zaposlouchej se. Teď už rozumíš, jak se PR proměňuje, i když hraješ pořád stejné tóny.

Pro učitele:

Viz také Klavihrátky Pracovní sešit 2 (strana Akordické a melodické tóny) a Pracovní sešit 3.