zpět na seznam skladeb

str. 39 Devanagiri

Tipy k nácviku

DEVANAGIRI je pětislabičné slovo odpovídající doprovodnému modelu v této skladbě, podobně jako tradiční TADIGINATOM.

Pro osvojení nezávislosti více rytmických cyklů si zkus říkat toto slovo a při tom zdůrazňovat každou druhou.

DEVANAGIRI DEVANAGIRI

Když se zaměříš na opakování slova DEVANAGIRI, sleduješ cyklus 5, když se zaměříš na zdůrazňované slabiky, sleduješ cyklus 2. Oba běží zároveň.

Totéž s cyklem 3:

DEVANAGIRI DEVANAGIRI DEVANAGIRI

Podobně můžeš zkoušet i další.

Rytmus akcentů i melodie ve skladbě je hodně nepravidelný – hodně pomůže si do not vepsat, na kterou slabiku akcenty nebo jednotlivé tóny melodie nastupují. Např. druhý řádek:

DEVANAGIRI DEVANAGIRI DEVANAGIRI DEVANAGIRI

Je dobré začít skladbu hrát až po naprosto hladkém zvládnutí rytmu.

Zatím si cvič LR v nejrůznějších obměnách, jak etudu, aby ruka hrála model naprosto vyrovnaně a plynule, bez důrazů. Takt je slyšet díky tvaru melodie.

Pro inspiraci: