zpět na seznam skladeb

str. 25 Balkánský tanec

Tipy k nácviku

Lidové tance mají výrazné těžké a lehké doby – výskok a dopad, dupnutí a příklep nohou – nejrychleji se pochopí pohybem. Zkus si pár takových kroků a pak zpět u klavíru těžkou dobu plácej na stehno dlaní a lehkou dobu hřbetem ruky. Střídání těžkých a lehkých dob zapíšeme značkami, které se používají
v popisu verše.

LR na prvních třech řádcích bude

na 4. řádku pak hodně nepravidelně

Až se naučíš plynule vyťukávat LR, snadno ji zahraješ. Pak si k ní zpívej melodii, nadechuj se podle vyznačených frází. V melodii se střídají těsně po sobě hodně krátké a hodně dlouhé noty – jak když si jen tak radostně pozpěvuješ.

Po takové přípravě se ti bude hrát tanec oběma rukama dohromady už snadno.

Pro inspiraci:

Pro učitele:

Uvedená příprava bez nástroje vede k nácviku přirozeného frázování melodie a plynulé hry doprovodu i se všemi nepravidelnostmi – tak, jako hrají lidoví muzikanti.